Blog

Özgül Öğrenme Güçlüğünde Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Süreci

Öğrenme

Öğrenme güçlüklerinin erken teşhis edilmesi ve bu güçlüklere erken müdahalede bulunmak çocuğun okul performansı için son derece önemlidir. Bireysel destek eğitimi ne kadar erken başlarsa çocuğun yaşıtlarını yakalama şansı o kadar çabuk ve kısa olur. Öğrenme güçlüğünün erken fark edilmesinde öğretmenin gözlemleri ve değerlendirmeleri de büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle öğretmen akademik performansı düşük çocukları risk altında olan çocuklar olarak kabul etmeli ve gerekli tedbirleri alarak onları derslerde desteklemelidir. Bu destekler dersin programının, kullanılan materyallerin ve yöntemlerin yeterli ve etkili olup olmadığını kontrol etmeyi ve bu konuda gerekli değişiklikleri yapmayı içermektedir.

Eğer öğretmen, çocuğa sınıf içinde gerekli desteği sağladığı halde (daha fazla görsel anlatım, tahtaya ya da kendine yakın oturtma, derste soru sorarak aktif kılma, daha ilgili davranma gibi) öğrencinin akademik performansında bir ilerleme görmüyorsa, önce rehberlik öğretmeni ve okul yönetimini bilgilendirmeli sonra da aile ile iletişime geçmelidir. Öncelikle Özel öğrenme güçlüğü tanılama süreci hastanelerde yapılmaktadır. Hastanede tıbbi tanılama yapıldıktan ve çocuklar için özel gereksinim raporu(ÇÖZGER) alındıktan sonra eğitsel tanılama için rehberlik araştırma merkezlerine müracaat ederek randevu almak gerekir. Okul-Aile-Rehberlik ve Araştırma Merkezi işbirliği içerisinde bulunmalıdır. Okul Müdürlüğü, ailenin görüş ve onayını alarak öğrenciyi , eğitsel değerlendirmesinin yapılması için RAM’a (Rehberlik ve Araştırma Merkezi) yönlendirmelidir. Bu süreçte öğretmenler, çocuğun eğitsel değerlendirme istek formunda RAM tarafından istenilen gelişim alanlarını dikkatli bir şekilde doldurmalı ve değerlendirme sürecine katkı sağlayabilecek kendi gözlem ve değerlendirmelerini içeren ayrıntılı bir rapor hazırlamalıdır. Bireyin eğitsel değerlendirme ve tanılaması rehberlik ve araştırma merkezinde oluşturulan özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından nesnel, standart testler ve bireyin özelliklerine uygun ölçme araçlarıyla yapılır.

Eğitsel tanılaması yapılmış özel öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için okul BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) birimi tarafından öğrencinin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda bir program hazırlanarak destek eğitim odasından da faydalanması sağlanır. Sınıfında özel öğrenme güçlüğü öğrencileri bulunan sınıf öğretmenlerinin sınıf içi ortam düzenlemeleri yapması beklenir. Eğitsel tanılamada veli başvurusu dahilinde özel eğitim değerlendirme kurulunun uygun görmesi durumunda destek eğitim programı uygun görülen öğrenciler, istedikleri herhangi bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde masrafları devlet tarafından karşılanmak üzere ücretsiz olarak ayda 8 saat bireysel, 4 saate kadar grup eğitimi alabilirler.

Öğretmenler ÖÖG tanısı almış öğrencileri için mutlaka işlevsel BEP hazırlamalı ve öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini yakından takip etmelidirler. ÖÖG olan öğrencilerin özellikle akademik beceriler konusunda bireysel ve/veya küçük grup eğitimleri ile desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca ÖÖG olan öğrencilerin başarılı oldukları beceriler öne çıkarılarak başarıyı tatmaları sağlanmalı ve öğrencilerin kendine güven ve motivasyonları artırılmalıdır. Süreç içinde eğer öğrenci destek eğitim almakta ise destek eğitim sağlayan öğretmen ile sürekli iletişim halinde olmak öğrencinin akademik gelişimi için çok önemlidir. Bunun yanı sıra öğretmenler aileler ile iletişimi sürdürmeli ve ailelerin öğrencilerin eğitim sürecine aktif katılımları konusunda yönlendirme yapmalı ve tavsiyeler vermelidirler.

Gönül AKGÜL

Psikolojik Danışman

Kaynakça

1) Aile danışmanlığı eğitimi ders notları

2) MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Gn.Müd.Kaynaştırma Uygulamaları Destek Programı

3) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

×

Powered by WhatsApp Chat

× Size nasıl yardımcı olabiliriz?